Most Popular Islamic Articles

29 August 2015

Suasana di dalam ka'bah

Banyak dari kita sering melihat foto ka'bah yang ada di Masjidil Harom dari luar, dan pasti penasaran tentang bagai mana susana yang ada di dalam ka'bah. berikut ini beberapa foto yang menunjukkan kepada kita suasana ruangan di dalam ka'bah.


 sumber : http://ilmfeed.com/9-photos-from-inside-the-kaba/

No comments: